Arbeidsvreugd, een Nederlandse modelbaan

Na het bouwen van Bad Bücherschrank wilde ik een ovaal-baan maken waar ik met mijn Nederlands materieel kon rijden.
Een eerste valse start was weer kamerbreed. Alles werkte, geautomatiseerd en wel (analoog), maar met de vorm (omgeving) kon ik helemaal niets beginnen. Uiteindelijk stond ook de tafel vreselijk in de weg.

De katalysator van het huidige idee kwam toen ik een helft van de tafel had afgebroken en ik op de andere helft wat ging experimenteren met rails en restmateriaal.

Small Layout Scrapbook

In Engeland, Amerika en vooral ook in Japan zijn modelspoorbanen doorgaans klein. Het vraagt om vindingrijkheid als je dan toch iets geloofwaardigs en leuks neer wilt zetten. De crux zit hem in een mate van compressie en het kiezen uit één of meerdere kleine details.


Ik had ondertussen al veelvuldig de nodige websites bekeken over kleine modelbanen en rangeer-puzzels, en raakte er steeds meer van overtuigd dat juist het klein houden het extra leuk kon maken.

Het thema is een kleine lokaallijn uit de jaren '50 / '60 waarop hoofdzakelijk goederen worden vervoerd.

Mét Faller Car System

Om het extra leuk te maken, rijdt de Opel Blitz van de kolenhandel regelmatig een rondje rond het blok.

Totaalbeeld


Een van de uitgangspunten is om de tafel van twee kanten aantrekkelijk te maken.

Het ontwerp bestaat uit twee bekende rail-puzzels:

  • Bovenaan Inglenook Sidings
  • Onderaan een variant op de Timesaver. Op basis van een artikel uit de Small Layout Scrapbooks van Carl Arendt.

Beide puzzels worden met elkaar verbonden door een ovaal.


Wagen-kaarten

Het stapeltje papier is een eerste opzet voor wagen-kaarten. Om de gewenste eindsituatie van de rangeerbewegingen (puzzels) vast te leggen zonder de hulp van een computer

De kolenhandel